Transport oraz magazynowanie wyrobów wiąże się z koniecznością właściwego ich zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, które mają wpływ na ich jakość.


Transport

Magazynowane i transportowane wyroby należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem zmiennych warunków klimatycznych (przy transporcie na duże odległości) lub przed wpływem dobowych zmian parametrów otoczenia (transport na mniejsze odległości).


Magazynowanie

Działanie w kierunku utworzenia właściwego środowiska polega na świadomym wydzieleniu określonej przestrzeni z otoczenia i stworzeniu optymalnych dla danego wyrobu warunków, a następnie skutecznej kontroli tych warunków.


Zabezpieczanie

Zabezpieczyć to znaczy stworzyć właściwe środowisko o określonych, odpowiednich dla danego wyrobu parametrach. Stworzenie takiego środowiska gwarantuje, że docierają one do odbiorcy we właściwym dla nich, oczekiwanym stanie jakościowym.